Framside

Meir om oss

Bestill boka

Kontakt oss

-

Meir om Flotve

Meir om TellnesFargerik gåvebok med dikt og bilete

 

Dersom du ynskjer å kjøpa boka, klikk her.

Pris: 249,- + frakt.

 

Ideen og tankane bak boka:

Ideen om ei felles bok med bilete og dikt kom til for om lag 5 år sidan. Etter kvart har tankane vorte meir konkrete, og boka er no komen ut.

Me ser ofte livet i eit svart-kvitt perspektiv.
For eller imot
Godt eller vondt

Me treng fargar og variasjonar.
Me treng glede og sorg, latter og gråt.
Me treng røter og venger.

Me treng bilete og poesi.
I møte mellom ord og bilete skjer det prosessar. Gjennom prosessen har me sett saman stemningar eit slikt møte fører med seg.

 

Grip livet, sa du

Eg greip og glapp
greip og glapp
greip og heldt
som om det galdt livet

Ragna Flotve

 


Powered by KrooniX
Copyright ©